[CUSE] สรุปขั้นตอนการเปลี่ยนแผนการเรียนจากแผน ข ไปเป็นแผน ก

สรุปไว้เผื่อคนที่เรียนที่จุฬา แล้วอยากเปลี่ยนแผนการศึกษาตอน ป โท นะครับ จากแผน ข ไปเป็นแผน ก มีขั้นตอนคร่าวๆ ดังนี้

  1. มีอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนครับ ข้อนี้สำคัญมาก
  2. เตรียมเอกสารที่จำเป็น
  3. เขียนคำร้องให้เรียบร้อย
  4. บทคัดย่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจทาน และเซ็นรับทราบด้วยครับ
  5. นำเอกสารทั้ง 2 ชุดไปยื่นที่ห้องธุรการ อาจจะเป็นห้องภาคก็ได้ครับ
  6. รอผลคำร้อง 5 วันทำการครับ
  7. เมื่อได้ผลคำร้องแล้ว ถ้าสำเร็จ ต้องเอาเอกสาร S/U เขียนให้เรียบร้อย แล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับทราบครับ

สู้ต่อไปนะทุกๆคนๆ ^___^ หวังว่าตัวเราเองจะสามารถจบได้ภายใน 2 ปี