[CUSE] Midterm ของเทอมที่ 3

วันนี้เพิ่งสอบ Midterm เสร็จครับ จริงๆ อาจารย์บอกว่ามันเป็น Quiz แต่ก็เป็น Quiz ที่จั่วหัวที่หน้าแรกว่า

Midterm Examination 2/2560

สำหรับวิชาที่สอบวันนี้เป็นวิขา Enterprise Application Architecture ซึ่งหัวข้อทีได้เรียนไปในช่วงก่อน Midterm มันทำให้เห็นมิติใหม่ของ UML และการ Design ครับ โดยเนื้อหาที่เรียนไป

 • Revised OOP
 • Class/Object
  • Relation ของ OOP
 • UML in different view
  • Class Diagram
  • Object Diagram
  • Sequence Diagram
  • Package Diagram
  • Deployment Diagram
 • Package vs Subsystem (Self Contain-ทำงานด้วยตัวมันเองได้)
 • Models = Set ของ Diagram
 • Analysis – หาก่อนว่าปัญหา คือ อะไร ?
  • Analysis Pattern
 • Design – พบปัญหา แล้วจะแก้ไขอย่างไร (Solution)
  • Software Architecture and Design
  • Design Pattern
 • Intro to Enterprise Application Architecture – Martin fowler
  • Layer Architecture

สำหรับตัวข้อสอบความยากระดับยาก(เต็ม 5 ให้ 4 เลยครับ) แต่ปัญหาของผมที่เจอประจำ “ขาดสติ-ลืมตรวจทานครับ”  ที่ผิดๆประจำก็แบบนี้แหละ อ่านโจทย์ไม่ครบ …. ส่วนอย่างอื่น ถ้าได้ลองทำการบ้าน หรือเอาสิ่งที่อาจารย์สอนในวิชาลองไปใช้ในการทำงานจริงแล้ว มันจะพรั่งพรูออกมาตอนทำข้อสอบครับ ^__^