[SPRING] มาใช้จัด Layout ให้กับ UI (Thymeleaf) ครับ

จาก Blog ตอนที่ที่ได้สร้างเว็บที่มี CRUD ต่อกับฐานข้อมูลแล้ว แต่ยังพบปัญหาว่ามันยังมี Code ที่ซ้ำซ้อนในส่วนของ UI เช่น

 • ไฟล์  index.html ครับ
 • และไฟล์  editPerson.html  เป็นต้น

พระเอกที่จะมาช่วยเราในครั้งนี้ คือ thymeleaf-layout-dialect

 • ถ้าใครเคยเรียน Design Pattern มาสิ่งที่ thymeleaf ทำ คือ View แต่ละอันทำหน้าที่ของตัวเองพอ แสดง Content ในส่วนที่รับผิดชอบ ส่วนการจัดการพวกเมนู และอื่นๆ จะถูกเพิ่มความสามารถ(Declorate) เข้าไปจากตัว Layout ครับ
 • ตัว Design Pattern ที่ผมหมายถึง คือ Decorator pattern ครับ

มาดูโจทย์กันก่อน

 • เว็บจาก Blog ตอนที่แล้วครับ ที่ผมชี้จุดไปว่าเห้ยมันมี Code ซ้ำ
 • ผมแยก 2 ส่วนนะครับ Header, Content และเพิ่ม Footer ตามรูปครับ

สิ่งที่ต้องมี

 • เว็บตัวอย่างแหละ ปกติผมจะอ้างอิงจาก Blog ตอนก่อน แต่จะสร้างใหม่ก็ได้นะ
 • ตรวจสอบ Dependency ให้ดีต้องมี
  • thymeleaf
  • thymeleaf-layout-dialect

Let’s Refactoring

 • สร้างโพลเดอร์ layouts ใน ก่อนครับ วางโครงสร้างไว้ก่อน เช่น แยก Layout ของหน้าจอ User กับ Admin ครับ
 • สร้างไฟล์ในโพลเดอร์ layouts ชื่อ  mainLayout.html  ครับ

  • สังเกตุดีๆครับ ว่าในแท๊ก  <html>  ต้องมีการอ้างถึง  xmlns:layout="http://www.ultraq.net.nz/web/thymeleaf/layout"  ครับ เพื่อให้ Engine ของ Thymeleaf รู้ครับ
  • ตรงแท๊ก  <head>  มีกำหนด header ไว้ครับ โดยจะอ้างอิงไฟล์ใน  fragments/header  ครับ
  • ส่วนแท๊ก <div layout:fragment="content"> เป็นช่องว่างๆครับ เอาไว้นำ html จากหน้าจออื่นๆ เช่น มาเสียบแทนครับ
  • ตรงแท๊ก  <div>  มีกำหนด footer ไว้ครับ โดยจะอ้างอิงไฟล์ใน  fragments/footer  ครับ
 • โครงสร้าง ณ ตอนนี้ครับ
 • มาแก้ไขไฟล์อื่นๆครับ ยกตัวอย่างเฉพาะของ
  • header อันนี้มีการเพิ่ม  th:fragment="header"  เพื่อบอก Script ภายใต้แท๊กที่สนใจถูกเอาไปแทนในไฟล์  mainLayout.html ครับ ในส่วน header
  • footer อันนี้มีการเพิ่ม  th:fragment="footer"  เพื่อบอก Script ภายใต้แท๊กที่สนใจถูกเอาไปแทนในไฟล์  mainLayout.html ครับ ในส่วน footer
  • editPerson มีการเพิ่ม  layout:fragment="content"  เพื่อบอก Script ภายใต้แท๊กที่สนใจถูกเอาไปแทนในไฟล์  mainLayout.html ครับ ในส่วน content

ไฟล์ที่ทำเสร็จแล้วครับ

 • สามารถ Download ไปทดสองได้เลย ^__^