[JAVA] TOMCAT Change Default Port

พอดีวันนี้ได้เข้ามาดู Jenkins ทำไมมัน Start ไม่ติดครับ โดยไปพบว่า Port ที่ Tomcat มันใช้ดันไปมี Application อื่นใช้แล้วครับ ทางแก้ที่เหลือ คือ การเปลี่ยน Port TOMCAT หนีเอาครับ โดยจะแก้ไขจาก Port 8080 ไปเป็๋น 8888 (เอาฤกษ์เอาชัยกันก่อนครับ) โดยสำหรับการเปลี่ยน Port ของ TOMCAT มีขั้นตอน ดังนี้ครับ

  • ไปที่  TOMCAT_HOME  (Path ที่ติดตั้ง TOMCAT แหละครับ)
  • เข้าไปที่โพลเดอร์ conf พบกับไฟล์มากมายครับ
  • สนใจไฟล์  server.xml  ครับ เปิดมันด้วย Text Editor สักตัวครับ อย่างผมใช้ตัว VSCODE ครับ
  • หาส่วน  Connector port="8888"  ครับ จากนั้นทำการแก้ไข Port ครับ
    • ของเดิม
    • ของใหม่
  • จากนั้น Restart TOMCAT ใหม่ครับ ^__^