[C#] ตั้งชื่อเล่นของ Class (Alias) ให้เรียกใช้งานได้ง่าย

Reference: https://pixabay.com/en/colored-pencils-colour-pencils-star-374771/

เวลาเราพัฒนาระบบที่มันซับซ้อนๆมากๆ ปัญหาที่ปวดหัวที่สุดเลย คือ การตั้งชื่อ บางทีชื่อตัวแปรยาวๆ ถ้าย่อไป อาจจะงงได้ Dev เลยใช้ชื่อเต็มไป พอลองเอาตัวแปรเหล่านี้มาใช้ มันดูเกะกะรกตามากครับ กว่าจะรู้ว่า ตั้งชื่อเล่นของ Class (Alias) ให้เรียกใช้งานได้ง่ายกันดีกว่า โดย C# มันมีวิธีในการการตั้งชื่อเล่น(Alias) กันนะ มาดู Code เดิมกันดีกว่า

ถ้าสังเกตุใน Code พบว่า RebalanceProcessExtensions.Col_OriginalNAV ชื่อ Class RebalanceProcessExtensions มันยาวมากๆ ครับ ถ้าทำไปนานๆ Code ตรึมครับ ดูยาก ที่นี้มาลองใช้ตัวช่วยกันดีกว่า ลองใช้ Class Alias โดยการย่อชื่อ Class ไว้ช่วง using ครับ โดย Code ที่ได้จะเป็นประมาณนี้

จาก Code ใหม่ ย่อจาก RebalanceProcessExtensions ไปเป็น RBExt แล้ว Code ที่เขียนออกมา สั้นลง และดูสบายตาขึ้น ครับ