[BPMN] Activiti สร้าง Unit Test

หลงจาก Blog ตอนที่แล้ว ที่ได้สร้าง Process ของการขอเบิกเงินไปแล้ว ตอนนี้เราต้องมา Proof ก่อนว่า Process ที่ทำนั้น มันใช้งานได้จริงๆ พร้อมที่นำไป Deploy ขึ้น Activiti Server ครับ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

Step 1 : กำหนดโครงสร้างไฟล์ที่เกี่ยวข้องกันก่อน

Step 2 : สร้างไฟล์ Config ที่เกี่ยวข้อง

 • สร้างไฟล์แปลง Activiti Project ให้เป็น Maven Project ซึ่งมีไฟล์ pom.xml เพื่อเก็บ Dependency ต่างๆไว้ โดยสำหรับการ Test BPMN ต้องใช้ Dependency ที่จำเป็น ดังนี้
  • activiti-engine : สำหรับ Execute BPMN
  • JUnit : สำหรับทำ Unit Test
  • MySQL Connector/J : ใช้เชื่อมต่อ Database ของ activiti-engine
  • spring framework [Optional] : ในกรณีที่ต้องการใช้ Activiti กับ Spring
  • และสุดท้าย หน้าตาของไฟล์ pom.xml มี Dependency ดังนี้ครับ
 • สร้างไฟล์ activiti.cfg.xml โดยมีการกำหนดค่า ดังนี้

Step 3 : เอาไฟล์ Process มาใส่

 • เอาไฟล์ Process ที่ทำไว้ จาก Blog ตอนที่แล้วจะเป็นไฟล์ Test.bpmn เอามาวางไว้ที่ Path .../src/test/resources/ ดังรูป
 • หรืออาจจะอ้างไปที่ Path ของ project เลยก็ได้ครับ เช่น

Step 4 : สร้าง Unit Test ขึ้นครับ

 • ตั้งโครงใหม่ ให้มันเข้ากับ Activiti 6.0 และ JUnit 5 กันก่อนครับ

โดยใช้ Test แบ่งเป็นช่วงๆ ดังนี้

 • ส่วน @BeforeAll – ทำงานตอน Execute Test ครั้งแรก โดยสร้าง ActivitiRule ขึ้นมา เพื่อเตรียม Activiti-Engine ให้พร้อม
 • ส่วน @BeforeEach และ @AfterEach เป็นส่วนที่ทำงานก่อน และหลัง Test Case แต่ละอัน
  • @BeforeEach – ในที่นี้เป็นการ Deploy Process ที่เพิ่งสร้าง ให้ Activiti-Engine รู้จัก
  • @AfterEach – ในที่นี้เป็นการ ลบ หรือ Clear Process ที่เพิ่ง Deploy ออกจาก Activiti-Engine รู้จัก
 • ส่วน @Test เป็น Test Case ที่เตรียมไว้ ซึ่งมี 5 Test Case ดังนี้
  • TC1 test1ProcessIsStart – บอกว่า Process ที่ Deploy ไปพร้อมใช้งาน หรือไม่ ?
  • TC2 test2AssignValueInVariableBudgetAmount – ตอนที่สร้าง Process ขึ้นมา เราได้ยัดค่าตัวแปร BudgetAmount ลงไป โดยใน Test Case ดูจะดูว่า มันสามารถดึงค่าที่ได้ Pass เข้าไปได้ หรือไม่
  • TC3 test3AssignValueInVariableApproved – ตอนที่สร้าง Process ขึ้นมา เราได้ยัดค่าตัวแปร Approved ลงไป โดยใน Test Case ดูจะดูว่า มันสามารถดึงค่าที่ได้ Pass เข้าไปได้ หรือไม่
  • TC4 test4WhenEmployeeNeedBudgetMoreThan1K – ทดสอบตาม Scenario ที่ได้กำหนดไว้ ดังรูป
   โดย Code สำหรับทดสอบสามารถเขียนได้ ดังนี้
  • TC5 test5WhenEmployeeNeedBudgetLessThanOrEqual1K – ทดสอบตาม Scenario ที่ได้กำหนดไว้ ดังรูป
   โดย Code สำหรับทดสอบสามารถเขียนได้ ดังนี้

Step 5 : ทดสอบ Run Unit Test

 • คลิกขวาที่ UnitTest เลย ชื้อไฟล์ จากนั้น Run As >> JUnit ซึ่งทำเขียน Test ถูกต้อง ได้ผลลัพธ์ ดังนี้

ปัญหาที่เกิด

 • ทดสอบ Run Test แล้วเจอ Error java.lang.NoClassDefFoundError สามารถแก้ไขโดยเพิ่ม JUnit ที่ Java Build Path ดังรูป
 • ตอนนี้ตัว Activiti Framework ยังไม่รองรับ JUnit 5 นะครับ วิธีที่ผมแก้ มันแก้แบบลูกทุ่งไปก่อน เพราะ ตัว Class AcitiviRule มันช่วยทำให้ Test ได้ง่ายขึ้น
 • ลำดับของการ Execute Test ของ JUnit มันมั่วมากครับ